نکات عکاسی حرفه ای از عروس و داماد در فضای باز

با توجه به اینکه تعداد زیادی از عکاسان هنرمند علاقمند هستند تا عکاسی در فضای باز را به عنوان دامنه ای دینامیک از فعالیت های حرفه ای خود دنبال کنند ‍٬ در بررسی آثاری که هر روزه مشاهده می کنیم هنوز هم مواردی از عدم راعایت اصول و تکنیک های عکاسی در فضای باز و یا عدم دقت در برخی از نکات ریز مشاهده می شود . در این مجال برخی نکات بسیار مهم برای عکاسی در فضای باز و به طور خاص عکاسی از عروس داماد در فضای باز را مورد بررسی و توجه قرار می دهیم . ... ادامه مطلب